Disclaimer

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Stichting WENN. Zonder

schriftelijke voorafgaande toestemming van Stichting WENN is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiƫren.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Stichting WENN, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Stichting WENN is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de Stichting WENN niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Stichting WENN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, ter beschikking gestelde software of (on)bereikbaarheid van de site.

Informatie van derden

Stichting WENN is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, bijvoorbeeld columns of aanbiedingen van derden, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Frames

Het is niet toegestaan deze site te framen. En waarom zou je?

Blijf altijd op de hoogte

en schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Actueel

Zijn we al vrienden?

Copyright © 2020 TKP tocht van Groningen. Realisatie: Internetbureau Praes.